Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2018 až 2021
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2017
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2018)
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma pozitívne, že nová vláda predstavila rozpočtový rámec, ktorý predpokladá pokračovanie znižovania deficitu verejnej správy smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu do roku 2020. ... <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1, 04 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 až 2016 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1, 29 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 50, 9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o... <p>Ďalej...</p> Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol v roku 2017 hodnotu 1, 1 % HDP. Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať... <p>Ďalej...</p>

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií