Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015
Diskusná štúdia: Risk Premiums in Slovak Government Bonds
Working paper: Labour Force Participation Elasticities: the Case of Slovakia
Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov rada konštatuje, že v roku 2015 došlo k výraznej odchýlke od trajektórie a bolo by potrebné spustiť korekčný mechanizmus. Bez zmien v termíne dosiahnutia strednodobého cieľa by mal korekčný mechanizmus viesť... <p>Ďalej...</p> Verejný dlh Slovenska mal ku koncu minulého roka hodnotu okolo 41 mld. EUR. Každá stotina percenta (tzv. bázický bod) v úrokoch na dlhu znamená náklady 4 mil. EUR, čo z pohľadu rozpočtu rozhodne nie je zanedbateľná suma. Preto je veľmi dôležité vedieť, ... <p>Ďalej...</p> Nová štúdia analyzuje vplyvy zmien v daniach a odvodoch v roku 2013 z dvoch pohľadov. Posudzuje okamžité „deň po“ zmeny v individuálnom daňovom zaťažení a tiež v disponibilnom príjme domácností za predpokladu, že ľudia nemenia svoje správanie. Následne... <p>Ďalej...</p>

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018


Spolu s hodnotením rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 prinášame aj stručný grafický prehľad základných ekonomických ukazovateľov a ich predpokladaný vývoj.

Ďalej