Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
Nominálna ilúzia valorizácie dôchodkov
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti
Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu v dostatočnej miere nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na zrýchlenie konsolidácie. Nízka záväznosť strednodobého rozpočtového rámca umožnila vláde predložiť návrh... <p>Ďalej...</p> S cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií bola v roku 2012 schválená reforma, podľa ktorej sa valorizácia dôchodkov mala od roku 2018 v plnej miere naviazať na dôchodcovskú infláciu. Ešte pred jej plným nábehom Ministerstvo práce soc. ... <p>Ďalej...</p> Podobne ako v rokoch 2014 a 2015, aj v roku 2016 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu verejnej správy k HDP. V apríli 2017 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2016 na úrovni 51, 9 % HDP, čo znamená, že dlh sa nachádza... <p>Ďalej...</p>

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020