Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2016
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2017)
Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti
Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1, 68 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 a 2015 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1, 93 % HDP. <p>Ďalej...</p> Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa medziročne zlepšila a v roku 2016 sa dosiahol po prvýkrát stav dlhodobej udržateľnosti. Znamená to, že po zohľadnení makroekonomického scenára, demografického vývoja a súčasných politík (t. j. splnení základného... <p>Ďalej...</p> Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019