Prednáška: Macroeconomic Policy after the 2008 Financial Crisis and the Future of Independent Fiscal Institutions
Diskusná štúdia: Improving the Validity of Microsimulation Results: Lessons from Slovakia
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (august 2016)
Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozývajú na prednášku významného kanadského ekonóma Kevina Pagea, prvého predsedu kanadskej fiškálnej rady (Parliamentary Budget Office), v súčasnosti... <p>Ďalej...</p> Diskusná štúdia sumarizuje poznatky získané v procese tvorby mikrosimulačného modelu slovenského daňového a sociálneho systému. <p>Ďalej...</p> Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti1 za predchádzajúci rok. <p>Ďalej...</p>

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018


Spolu s hodnotením rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 prinášame aj stručný grafický prehľad základných ekonomických ukazovateľov a ich predpokladaný vývoj.

Ďalej