Diskusná štúdia: Risk Premiums in Slovak Government Bonds
Working paper: Labour Force Participation Elasticities: the Case of Slovakia
Daňové licencie v akcii
Verejný dlh Slovenska mal ku koncu minulého roka hodnotu okolo 41 mld. EUR. Každá stotina percenta (tzv. bázický bod) v úrokoch na dlhu znamená náklady 4 mil. EUR, čo z pohľadu rozpočtu rozhodne nie je zanedbateľná suma. Preto je veľmi dôležité vedieť, ... <p>Ďalej...</p> Nová štúdia analyzuje vplyvy zmien v daniach a odvodoch v roku 2013 z dvoch pohľadov. Posudzuje okamžité „deň po“ zmeny v individuálnom daňovom zaťažení a tiež v disponibilnom príjme domácností za predpokladu, že ľudia nemenia svoje správanie. Následne... <p>Ďalej...</p> V roku 2014 došlo ku zaujímavej zmene správania firiem, ktoré platili nízku alebo žiadnu daň z príjmov. Priznali vyššie zisky a vyššiu daň, no nie primárne zlepšením reálnych ekonomických výsledkov. Jednoducho priznali daň vo výške, ktorú by nakoniec... <p>Ďalej...</p>

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018


Spolu s hodnotením rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 prinášame aj stručný grafický prehľad základných ekonomických ukazovateľov a ich predpokladaný vývoj.

Ďalej