Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti
Mondrian v daňových priznaniach: umenie zaplatiť licenciu
„Skromné súkromné investície“
Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti <p>Ďalej...</p> Mondrian v daňových priznaniach: umenie zaplatiť licenciu <p>Ďalej...</p> Globálna finančná kríza mala za následok zníženie potenciálneho rastu ekonomík a úrovne súkromných investícií v celej Európe, Slovensko nie je výnimkou. Na Slovensku prispievajú k pomalším investíciám slabší dopyt, menšie zisky a slabé čerpanie úverov. ... <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019