Výskumná štúdia 2/2018: The evaluation of fiscal consolidation strategies
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017
V novej štúdii analyzujeme dopady vybraných konsolidačných scenárov na príjmovej aj výdavkovej strane slovenského rozpočtu. Simulujeme opatrenia založené na zmenách v zdaňovaní pracovných príjmov, zdaňovaní spotreby ako aj znižovaní výdavkov na sociálne... <p>Ďalej...</p> Podobne ako v rokoch 2014 až 2016, aj v roku 2017 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu verejnej správy k HDP. V apríli 2018 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2017 na úrovni 50, 9 % HDP, čo znamená, že dlh sa nachádza... <p>Ďalej...</p> Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle, keďže ani jeden z ukazovateľov nebol po celkovom hodnotení splnený. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná... <p>Ďalej...</p>

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií