Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
Dôchodkový vek: mýty a fakty
Výskumná štúdia 2/2018: The evaluation of fiscal consolidation strategies
Priaznivé ekonomické podmienky výrazným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu hospodárenia verejných financií. Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu nevyužíva tieto pozitíva na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti... <p>Ďalej...</p> Skupina poslancov NR SR koncom mája 2018 doručila do parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovuje horná hranica dôchodkového veku vo výške 64 rokov (tzv. strop dôchodkového veku). Napriek tomu, že ide o opatrenie, ktoré výraznou mierou zhoršuje... <p>Ďalej...</p> V novej štúdii analyzujeme dopady vybraných konsolidačných scenárov na príjmovej aj výdavkovej strane slovenského rozpočtu. Simulujeme opatrenia založené na zmenách v zdaňovaní pracovných príjmov, zdaňovaní spotreby ako aj znižovaní výdavkov na sociálne... <p>Ďalej...</p>

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021


Blog Viac