Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2017
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2018)
Analytický komentár 1/2018: Kto a kedy dostáva odmeny?
Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1, 04 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 až 2016 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1, 29 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 50, 9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o... <p>Ďalej...</p> Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol v roku 2017 hodnotu 1, 1 % HDP. Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať... <p>Ďalej...</p> V komentári hľadáme odpoveď na otázku ako sú v súčasnosti vyplácané odmeny. Analýzou individuálnych údajov sme zistili, že najviac odmien v roku 2017 vyplatili zamestnávatelia koncom roka, kedy dostala odmeny takmer polovica zamestnancov. Najvyššie odmeny, ... <p>Ďalej...</p>

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií