Diskusná štúdia 1/2018
RRZ pripomienkovala návrh stanoviska SR k posilneniu pravidiel fiškálnej zodpovednosti v krajinách EÚ
SIMTASK: Model pre simuláciu dopadov zmien v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach
V novej diskusnej štúdii RRZ 1/2018 predstavujeme nástroj umožňujúci analyzovať dopady zmien v dani z pridanej hodnoty na domácnosti. Týmto sme rozšírili portfólio mikrosimulačných modelov RRZ, ktorými vyhodnocujeme dopady zmien v daniach, odvodoch a... <p>Ďalej...</p> Stanovisko RRZ k Riadnemu predbežnému stanovisku k Smernici Európskej rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch <p>Ďalej...</p> Model SIMTASK umožňuje vyhodnocovať okamžité dopady zmien v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach pre jednotlivcov aj domácnosti. Bol vytvorený analytikmi Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na tejto web stránke ho dávame k dispozícii verejnosti... <p>Ďalej...</p>

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020