Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016
Zmeny v dlhovej brzde
'V inflácii sa spotrebitelia vyznajú'
Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1, 63 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0, 5 % HDP) nebol dosiahnutý. Po zohľadnení dodatočných faktorov... <p>Ďalej...</p> TREND Business Afternoon - Aká bude budúcnosť dlhovej brzdy? <p>Ďalej...</p> Váhy tovarov a služieb v spotrebnom koši na odhad inflácie odrážajú priamo štruktúru spotreby domácností. Výstupom je priemerný rast cien v ekonomike. Napriek rozdielom v individuálnej spotrebe je celkové vnímanie základných tendencií vývoja inflácie... <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020

Scenáre vývoja hrubého dlhu (% HDP)