Analytický komentár 1/2018: Kto a kedy dostáva odmeny?
Výskumná štúdia 1/2018
Diskusná štúdia 1/2018
V komentári hľadáme odpoveď na otázku ako sú v súčasnosti vyplácané odmeny. Analýzou individuálnych údajov sme zistili, že najviac odmien v roku 2017 vyplatili zamestnávatelia koncom roka, kedy dostala odmeny takmer polovica zamestnancov. Najvyššie odmeny, ... <p>Ďalej...</p> V novej štúdii s názvom “Evaluating the Aggregate Effects of Tax and Benefit Reforms” predstavujeme novú verziu mikrosimulačného modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy w_hat if. Tento nástroj nám umožňuje simulovať krátkodobé a dlhodobé makroekonomické... <p>Ďalej...</p> V novej diskusnej štúdii RRZ 1/2018 predstavujeme nástroj umožňujúci analyzovať dopady zmien v dani z pridanej hodnoty na domácnosti. Týmto sme rozšírili portfólio mikrosimulačných modelov RRZ, ktorými vyhodnocujeme dopady zmien v daniach, odvodoch a... <p>Ďalej...</p>

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020