Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
„Od výplaty k úsporám“
Prednáška: Macroeconomic Policy after the 2008 Financial Crisis and the Future of Independent Fiscal Institutions
Nová vláda v apríli 2016 rozhodla o posunutí termínu splnenia strednodobého cieľa z roku 2017 do roku 2019 a nevyužíva tak pozitívne vplyvy, vrátane priaznivého ekonomického vývoja, na zrýchlenie konsolidácie a zníženie dlhu mimo sankčných pásiem, čo... <p>Ďalej...</p> V priemere minieme z každého eura výplaty 93 centov, zvyšných 7 centov usporíme. Pomer príjmu a spotreby je v čase relatívne stabilný, avšak posledné tri roky sa nárast príjmov nepremieta do spotreby ani v takej miere ako v minulosti. <p>Ďalej...</p> Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozývajú na prednášku významného kanadského ekonóma Kevina Pagea, prvého predsedu kanadskej fiškálnej rady (Parliamentary Budget Office), v súčasnosti... <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019