Diskusná štúdia: European Fiscal Compact in Action: Can Independent Fiscal Institutions Deliver Effective Oversight?
Diskusná štúdia: What should we include in the Fiscal Space Review?
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015
V novej diskusnej štúdii sa Michal Horváth zameriava na fungovanie nezávislých fiškálnych rád (IFIs) v EÚ a efektívnosť ich dohľadu nad národnými fiškálnymi politikami. <p>Ďalej...</p> V novej diskusnej štúdii sa Ludo Odor zaoberá otázkou, čo by mala obsahovať správa, ktorá bude komplexne hodnotiť stav verejných financií a kvantifikovať s tým spojené fiškálne riziká. <p>Ďalej...</p> Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2015 úroveň 2, 7 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu nebol dosiahnutý. Vývoj štrukturálneho salda a upravených výdavkov aj po zohľadnení dodatočných faktorov... <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019