Nominálna ilúzia valorizácie dôchodkov
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016
S cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií bola v roku 2012 schválená reforma, podľa ktorej sa valorizácia dôchodkov mala od roku 2018 v plnej miere naviazať na dôchodcovskú infláciu. Ešte pred jej plným nábehom Ministerstvo práce soc. ... <p>Ďalej...</p> Podobne ako v rokoch 2014 a 2015, aj v roku 2016 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu verejnej správy k HDP. V apríli 2017 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2016 na úrovni 51, 9 % HDP, čo znamená, že dlh sa nachádza... <p>Ďalej...</p> Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1, 63 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0, 5 % HDP) nebol dosiahnutý. Po zohľadnení dodatočných faktorov... <p>Ďalej...</p>


Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020

Scenáre vývoja hrubého dlhu (% HDP)