Dôchodkový vek: mýty a fakty
Výskumná štúdia 2/2018: The evaluation of fiscal consolidation strategies
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti
Skupina poslancov NR SR koncom mája 2018 doručila do parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovuje horná hranica dôchodkového veku vo výške 64 rokov (tzv. strop dôchodkového veku). Napriek tomu, že ide o opatrenie, ktoré výraznou mierou zhoršuje... <p>Ďalej...</p> V novej štúdii analyzujeme dopady vybraných konsolidačných scenárov na príjmovej aj výdavkovej strane slovenského rozpočtu. Simulujeme opatrenia založené na zmenách v zdaňovaní pracovných príjmov, zdaňovaní spotreby ako aj znižovaní výdavkov na sociálne... <p>Ďalej...</p> Podobne ako v rokoch 2014 až 2016, aj v roku 2017 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu verejnej správy k HDP. V apríli 2018 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2017 na úrovni 50, 9 % HDP, čo znamená, že dlh sa nachádza... <p>Ďalej...</p>

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií