Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016
Napriek tomu, že po schválení návrhu rozpočtu vládou došlo k viacerým zmenám, ktoré ovplyvnia rozpočet verejnej správy, nedošlo k zmenám v cieľoch rozpočtu. Na strane príjmov došlo ku zrušeniu odvodovej odpočítateľnej položky u zamestnávateľov v zdravotnom... <p>Ďalej...</p> Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu v dostatočnej miere nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na zrýchlenie konsolidácie. Nízka záväznosť strednodobého rozpočtového rámca umožnila vláde predložiť návrh... <p>Ďalej...</p> Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1, 89 % HDP, čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0, 5 % HDP) nebol dosiahnutý. Po zohľadnení dodatočných faktorov... <p>Ďalej...</p>

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020