Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2018 až 2021
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2017
Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle, keďže ani jeden z ukazovateľov nebol po celkovom hodnotení splnený. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná... <p>Ďalej...</p> Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma pozitívne, že nová vláda predstavila rozpočtový rámec, ktorý predpokladá pokračovanie znižovania deficitu verejnej správy smerom k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu do roku 2020. ... <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1, 04 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 až 2016 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1, 29 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 50, 9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o... <p>Ďalej...</p>

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií