Fiškálne rady vo svete

Fiškálne rady fungujú v rôznej forme v mnohých krajinách sveta. Nie sú to inštitúcie jednoliateho charakteru. Líšia sa napríklad mandátom a kompetenciami, veľkosťou, analytickými kapacitami, alebo svojím postavením medzi ostatnými verejnými inštitúciami. Nižšie nájdete linky na niektoré z nich, ako aj na odborné publikácie o fiškálnych radách, ich opodstatnenosti, potenciálneho prínosu a skúsenostiach s nimi. Hlbší prehľad v anglickom jazyku poskytuje tiež stránka profesora Simona Wren-Lewisa z Oxfordskej univerzity.

Často citované publikácie v oblasti fungovania fiškálnych rád nájdete v sekcii Základné dokumenty o radách.