Konferencie a semináre

Rada a pracovníci jej kancelárie sa budú pravidelne zapájať do verejnej diskusie doma i v zahraničí aj prostredníctvom odborných seminárov a konferencií, ktoré budeme ohlasovať na tejto stránke.

Udalosti