Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1,63 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol dosiahnutý. Po zohľadnení dodatočných faktorov bola v prípade vývoja štrukturálneho salda identifikovaná odchýlka do 0,5 % HDP a v prípade upravených výdavkov odchýlka od požadovaného zlepšenia presiahla 0,5 % HDP. Hlavnou príčinou rozdielneho výsledku v oboch ukazovateľoch je výrazný medziročný pokles investícií, ktorý v prípade hodnotenia rastu upravených výdavkov sprísňuje hodnotenie, ale v prípade hodnotenia štrukturálneho salda nie je zohľadnený. Keďže ukazovateľ upravených výdavkov prekročil pravidlom povolenú odchýlku len veľmi mierne a súčasné hodnotenie vychádza z predbežných údajov za rok 2016, podľa RRZ – po celkovom hodnotení – nenastala výrazná odchýlka a zatiaľ nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

 
Stiahnite si