Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,18 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol zatiaľ dosiahnutý. V základnom hodnotení RRZ identifikovala, že zlepšenie štrukturálneho salda bolo vyššie ako vyžadovalo pravidlo o 0,36 % HDP, v prípade výdavkového pravidla nastala odchýlka vo výške 0,35 % HDP. Po zohľadnení dodatočných faktorov došlo vo vývoji štrukturálneho salda k odchýlke 0,17 % HDP, t.j. odchýlka je do 0,5 % HDP. K podobnej odchýlke, vo výške 0,1 % HDP, došlo aj pri posúdení vývoja upravených výdavkov. Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle, keďže ani jeden z ukazovateľov nebol po celkovom hodnotení splnený. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná odchýlka nenastala a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

 
Stiahnite si