Krátkodobá prognóza ekonomiky (október 2018)

Hlavné makroekonomické ukazovatele ako hrubý domáci produkt (HDP) sú dostupné na štvrťročnej báze a sú oficiálne publikované až niekoľko týždňov po ukončení štvrťroka. Pomocou nowcasting modelov je možné sledovať aktuálny stav ekonomiky v danom štvrťroku využitím rýchlejšie dostupných indikátorov, tzv. predstihových indikátorov. Keďže potenciálne riziká aktuálneho vývoja rozpočtu verejnej správy môžu vychádzať i z neaktuálnych makroekonomických predpokladov, je cieľom tzv. nowcasting modelov s dostatočným časovým predstihom identifikovať výraznejšie riziká aktuálneho makroekonomického vývoja. Kancelária RRZ sleduje riziká vývoja HDP, jeho dopytových zložiek, vývoj miezd, inflácie a zamestnanosti, a porovnáva ich s aktuálnou prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP), na ktorej je založený rozpočet na najbližšie roky.

+ VIAC O NOWCASTINGU + METODIKA + PRESNOSŤ

odhad rastu HDP 3Q 2018   odhad rastu HDP 4Q 2018   odhad rastu HDP 2018
nom   nom   nom
rel   rel   rel

Aktuálne dáta zverejnené k 16.10.2018 o makroekonomickom vývoji naznačujú rast reálneho hrubého domáceho produktu na tento rok vo výške 3,9% HDP. Voči prognóze Výboru pre makroekonomické prognózy zo septembra 2018 vo výške 4,1 % HDP predstavuje aktuálny odhad miernu odchýlku vo výške -0,2 p.b.
 

Aktuálny odhad štvrťročného reálneho rastu HDP za 3. a 4. štvrťrok 2018
 

Riziká vývoja makroekonomických indikátorov na 3Q 2018 (+,-)

Najvýznamnejšie negatívne riziká spojené s vývojom ekonomiky:

  • vývoj zahraničného obchodu zaostáva mierne za očakávaniami, pozitívne však môže prekvapiť vývoj vývozu automobilového priemyslu
  • spotreba domácností zatiaľ potvrdzuje spomalenie z vývoja v druhom štvrťroku

Najvýznamnejšie pozitívne riziká spojené s vývojom ekonomiky:

  • lepší než očakávaný vývoj naznačujú investície, k zrýchleniu investícií budú prispievať investície vo verejnej správe súvisiace i so zrýchleným čerpaním EÚ fondov oproti predošlému štvrťroku, negatívne môže prekvapiť vysoká báza investícií v druhom štvrťroku z dôvodu investícií v automobilovom priemysle, ktoré sa nebudú opakovať
  • v štruktúre HDP i vo vývoji agregátu zatiaľ prognóza naznačuje horší vývoj o 0,2 percentuálneho bodu, čo je vzhľadom na presnosť modelu len mierne negatívne riziko.


Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.
 

Stiahnite si
  • 2018_10_krrz_nowcast_final.pdf [508kB], 18.10.2018
  • krrz_nowcast_data.xlsx [17,1kB], 17.10.2018