Stanovisko predsedu RRZ Ivana Šramka ku vládou schváleným opatreniam
Prvá výročná správa aj v online verzii
Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
Nové vládne výdavkové opatrenia (zvýšenie prídavku na deti, 13. dôchodok, zrušenie diaľničných známok) by deficit rozpočtu verejnej správy prehĺbili o dodatočných takmer 0, 5% HDP v roku 2020 a 0, 8% HDP v ďalších rokoch, čím by sa v roku 2021 priblížil... <p>Ďalej...</p> Klasický pdf formát nájdete v sekcii výročné správy. <p>Ďalej...</p> RRZ pripravila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 v nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte v parlamente. <p>Ďalej...</p>

Rozpočet sa vzďaľuje od cieľov vlády, riziká jeho plnenia sa zvýšili
Pozrite si záznam tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.


Blog Viac