Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2019 až 2022
Kvantifikácia poslaneckého návrhu na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018
Rozpočtové ciele vlády dostatočne nezohľadňujú potrebu zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie <p>Ďalej...</p> Pripravili sme pre Vás kvantifikáciu poslaneckého návrhu, ktorý bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predpokladá zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2018 úroveň 0, 70 % HDP, čo je menej ako rozpočtovaný cieľ na úrovni 0, 83 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 48, 9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o 1, 0 % HDP a prvýkrát od roku 2012 klesol mimo sankčných... <p>Ďalej...</p>

Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila druhý rok po sebe
Pozrite si záznam tlačovej konferencie členov RRZ k správe o dlhodobej udržateľnosti.


Blog Viac