Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2020
Deficit 2020: Pandémia zvýraznila nevhodnosť procyklickej rozpočtovej politiky
Daňová prognóza (Marec 2021)
Rada konštatuje, že verejné financie boli v roku 2020 dlhodobo neudržateľné. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa nachádzal na úrovni 5, 6 % HDP (5, 1 mld. eur) v pásme vysokého rizika. <p>Ďalej...</p> Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2020 úroveň 6, 16 % HDP. Pôvodne schválený rozpočet počítal s deficitom 0, 49 % HDP. Za prudkým nárastom deficitu bola predovšetkým pandémia, ktorá znížila výkonnosť ekonomiky a príjmy verejnej správy a vyžiadala... <p>Ďalej...</p> Silnejší trh práce v nasledujúcich rokoch prinesie výrazne vyššie príjmy a vytvorí priaznivé podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií <p>Ďalej...</p>

Verejným financiám chýba dlhodobý ozdravný plán aj ústavne ukotvená udržateľná dôchodková reforma

Pozrite si záznam 
tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.