Daňová prognóza (Marec 2021)
Tento rok nás brzdí pandémia, v 2022 čakáme výrazné oživenie
Technická dokumentácia k modelu SIMTASK
Silnejší trh práce v nasledujúcich rokoch prinesie výrazne vyššie príjmy a vytvorí priaznivé podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií <p>Ďalej...</p> Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť aktualizovala svoju makroekonomickú prognózu s cieľom vyhodnotiť realistickosť prognózy Ministerstva financií SR (IFP). Za týmto účelom bude RRZ transparentne pravidelne aj v budúcnosti zverejňovať svoju makroekonomickú... <p>Ďalej...</p> Detailná dokumentácia k nášmu mikrosimulačnému modelu SIMTASK pre roky 2018-2021 <p>Ďalej...</p>

Verejným financiám chýba dlhodobý ozdravný plán aj ústavne ukotvená udržateľná dôchodková reforma

Pozrite si záznam 
tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.