Stanovisko RRZ k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti
Stanovisko RRZ k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti <p>Ďalej...</p> Verejným financiám chýba dlhodobý ozdravný plán aj ústavne ukotvená udržateľná dôchodková reforma. <p>Ďalej...</p> Tlačová správa k Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti <p>Ďalej...</p>

Verejným financiám chýba dlhodobý ozdravný plán aj ústavne ukotvená udržateľná dôchodková reforma

Pozrite si záznam 
tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.