Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018
Kvantifikácia poslaneckého návrhu na zníženie sadzby DPPO na 15%
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2018
Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2018 úroveň 0, 70 % HDP, čo je menej ako rozpočtovaný cieľ na úrovni 0, 83 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 48, 9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o 1, 0 % HDP a prvýkrát od roku 2012 klesol mimo sankčných... <p>Ďalej...</p> Pripravili sme pre Vás kvantifikáciu ďalšieho poslaneckého návrhu, ktorý bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky 6. 3. 2019. Predmetom návrhu je zníženie sadzby DPPO na 15 %. <p>Ďalej...</p> Dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola v roku 2018 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol úroveň 1, 32 % HDP, čím sa vzdialil od hranice nízkeho rizika pre dlhodobú udržateľnosť. V porovnaní s rokom 2017 sa zhoršil o 0, 13 % HDP... <p>Ďalej...</p>

Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila druhý rok po sebe
Pozrite si záznam tlačovej konferencie členov RRZ k správe o dlhodobej udržateľnosti.


Blog Viac