Hľadáme nových kolegov
Strednodobý fiškálny výhľad na roky 2021 až 2024
Stanovisko RRZ k návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe
Ponúkame zmysluplnú prácu pre analytika/analytičku, viac informácií o pozíciách a výberovom procese nájdete kliknutím na odkaz. <p>Ďalej...</p> Vláda nemá jasný plán pre ozdravenie verejných financií <p>Ďalej...</p> Ústavné ukotvenie takej dôchodkovej reformy, ktorá nedostatočne rieši problémy očakávaného demografického vývoja, nepribližuje sa dostatočne stavu v roku 2018 a navyše výrazne sťaží ďalšie snahy o zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému v budúcnosti, ... <p>Ďalej...</p>

Ako sme si zničili dlhodobú udržateľnosť verejných financíi ľahko a rýchlo

Pozrite si video
o stave dlhodobej udržateľnosti na Slovensku.