Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2019
Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2019
Vláda nedostatočne reagovala na riziká v rozpočte, odchýlka deficitu v roku 2019 od stanoveného cieľa bola najvyššia od roku 2010 <p>Ďalej...</p> Nový poistný systém obecnej polície bude dlhodobo deficitný. <p>Ďalej...</p> Dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola v roku 2019 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol úroveň 4, 2 % HDP, čím sa riziká pre dlhodobú udržateľnosť v porovnaní s rokom 2018 zvýšili a dosahujú strednú úroveň. K zhoršeniu dlhodobej... <p>Ďalej...</p>