Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2019 bude potrebné prijať dodatočné konsolidačné opatrenia. Po zohľadnení identifikovaných rizík a bez prijatia dodatočných opatrení by deficit v roku 2019 mohol dosiahnuť 0, 7... <p>Ďalej...</p> Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1, 02 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0, 5 % HDP) nebol zatiaľ dosiahnutý. V základnom hodnotení RRZ identifikovala, ... <p>Ďalej...</p> Priaznivé ekonomické podmienky výrazným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu hospodárenia verejných financií. Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu nevyužíva tieto pozitíva na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti... <p>Ďalej...</p>

Strop dôchodkového veku 64 rokov
Pozrite si videá členov RRZ a reakcie na argumenty k danej téme.


Blog Viac