Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019
Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2019
Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
Napriek vyšším ako plánovaným príjmom a nižším úrokom na dlh sa tak nestalo, pretože výdavky rástli výrazne nad rámec rozpočtového plánu. <p>Ďalej...</p> Vláda nedostatočne reagovala na riziká v rozpočte, odchýlka deficitu v roku 2019 od stanoveného cieľa bola najvyššia od roku 2010 <p>Ďalej...</p> Nový poistný systém obecnej polície bude dlhodobo deficitný. <p>Ďalej...</p>