Výskumná štúdia 3/2019
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2019 až 2022
Kvantifikácia poslaneckého návrhu na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.
V novej štúdii s názvom “Employment Effects of Income Tax Reforms: Lessons from Slovakia ” skúmame vplyv reforiem daňovo-odvodového systému na zamestnanosť. Vplyv na zamestnanosť je nízky aj v prípade simulovaných reforiem, ktoré zásadne menia motiváciu... <p>Ďalej...</p> Rozpočtové ciele vlády dostatočne nezohľadňujú potrebu zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie <p>Ďalej...</p> Pripravili sme pre Vás kvantifikáciu poslaneckého návrhu, ktorý bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predpokladá zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. <p>Ďalej...</p>

Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila druhý rok po sebe
Pozrite si záznam tlačovej konferencie členov RRZ k správe o dlhodobej udržateľnosti.


Blog Viac