Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19
Situácia vo verejných financiách sa zhoršuje
Stanovisko predsedu RRZ Ivana Šramka ku vládou schváleným opatreniam
Zverejnili sme prvú verziu dokumentu, ktorý pripravila RRZ s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. <p>Ďalej...</p> Napriek priaznivému vývoju ekonomiky sa v rokoch 2018 a 2019 nepodarilo splniť rozpočtové ciele a vytvoriť dostatočný fiškálny priestor pre prípadné spomalenie ekonomiky a riešenie negatívnych šokov. Nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v roku 2019 a... <p>Ďalej...</p> Nové vládne výdavkové opatrenia (zvýšenie prídavku na deti, 13. dôchodok, zrušenie diaľničných známok) by deficit rozpočtu verejnej správy prehĺbili o dodatočných takmer 0, 5% HDP v roku 2020 a 0, 8% HDP v ďalších rokoch, čím by sa v roku 2021 priblížil... <p>Ďalej...</p>

Rozpočet sa vzďaľuje od cieľov vlády, riziká jeho plnenia sa zvýšili
Pozrite si záznam tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.


Blog Viac