Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

   -     -  


Požiadavky

1|2
Dátum
prijatia
Názov požiadavky Číslo požiadavky Zadávateľ Termín
dodania
01.07.2013 Dôvody nárastu dlhu SR nad hranicu 50 percent HDP 01/2013 Národná rada Slovenskej republiky 04.07.2013
13.09.2012 Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z. 01/2012 Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 05.12.2012
1|2