Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

   -     -  


Požiadavky

1|2
Dátum
prijatia
Názov požiadavky Číslo požiadavky Zadávateľ Termín
dodania
21.02.2018 Stanovisko RRZ k Riadnemu predbežnému stanovisku k Smernici Európskej rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch 02/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 06.03.2018
24.01.2018 Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie hornej hranice veku odchodu do dôchodku na úrovni 65 rokov 01/2018 Poslanecký klub hnutia OĽANO 16.02.2018
26.07.2017 Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - poskytnutie informácií ohľadom stabilizačných mechanizmov 02/2017 doc.Ing.Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NRSR 22.08.2017
21.03.2017 Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti 01/2017 RRZ 21.03.2017
27.09.2016 Stanovisko RRZ k poslaneckej novele zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 03/2016 Poslanecký klub strany SaS 01.12.2016
06.09.2016 Stanovisko RRZ k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH 02/2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19.10.2016
29.06.2016 Stanovisko RRZ k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 01/2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19.07.2016
02.10.2015 Kvantifikácia vplyvu zmien v II. pilieri na deficit a dlh verejnej správy 01/2015 Poslanecký klub strany OĽaNO a nezaradení poslanci NRSR Eugen Jurzyca, Jana Kiššová 05.11.2015
19.08.2014 Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH 01/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 28.08.2014
01.07.2013 Dôvody nárastu dlhu SR nad hranicu 50 percent HDP 01/2013 Národná rada Slovenskej republiky 04.07.2013
13.09.2012 Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z. 01/2012 Poslanecký klub strany SDKÚ-DS 05.12.2012
1|2