Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
31.10.2013 Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov O/2013/13 50,40 € AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
16.10.2013 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Z/2013/04 11 113,00 € OGResearch, s.r.o.
30.09.2013 Faktúra - cestovné F/2013/57 140,00 € TAXI Michal Žitňák
30.09.2013 Faktúra - náklady na reprezentáciu F/2013/58 39,84 € Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby - konferencia F/2013/60 87,05 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby - preklad AJ F/2013/62 422,40 € GLS WEB Design, s.r.o.
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU F/2013/56 6,96 € Microsoft Ireland Operations
30.09.2013 Faktúra - záväzky z nájmu F/2013/59 3 191,45 € Národná banka Slovenska
30.09.2013 Faktúry - ostatné služby-paušalny poplatok F/2013/61 102,00 € GLS WEB Desingn, s.r.o.
30.09.2013 Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov O/2013/9 3,72 € AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
30.09.2013 Objednávka - Služby - licencie Stata O/2013/10 5 631,23 € Tstat S.r.l.
30.09.2013 Objednávka - Služby - Rats Professional 8.2 Windows O/2013/11 719,64 € Tstat S.r.l.
30.09.2013 Objednávka - Služby - stravné lístky O/2013/12 3 830,00 € Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
27.09.2013 Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU F/2013/55 274,99 € Microsoft Ireland Operations Limited
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - internet F/2013/53 5,99 € Slovak Telekom, a.s.
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - internet F/2013/51 346,80 € Orange Slovensko, a.s.
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - internet F/2013/49 294,42 € Orange Slovensko, a.s.
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - nájom F/2013/47 3 191,45 € Národná banka Slovenska
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - paušálny poplatok GLS F/2013/48 102,00 € GLS WEB Design, s.r.o.
25.09.2013 Faktúra - ostatné služby - telefónna linka F/2013/54 44,29 € Národná banka Slovenska