Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
08.01.2015 Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán F/2014/58 2,90 € Microsoft Ireland Operations Limited
08.01.2015 Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3 F/2014/59 273,30 € Microsoft Ireland Operations Limited
08.01.2015 Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3 F/2014/57 279,41 € Microsoft Ireland Operations Limited
08.01.2015 Faktúra - občerstvenie F/2014/61 80,24 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby F/2014/62 475,00 € TAXI Michal Žitňák
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - fotografovanie F/2014/64 250,00 € Nina Bednáriková
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - mobilný internet F/2014/63 17,99 € Slovak Telekom, a.s.
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón F/2014/68 207,15 € Orange Slovensko, a.s.
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov F/2014/69 67,50 € Radisson Blue Carlton Hotel, Carlton Property, s.r.o.
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov F/2014/70 3 191,45 € Národná banka Slovenska
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS F/2014/65 43,16 € Národná banka Slovenska
08.01.2015 Faktúra - ostatné služby - vyhotovenie plastiky F/2014/66 2 400,00 € Mgr. Art. Tomáš Polonský
08.01.2015 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2014/60 712,00 € Financial Times LtD
08.01.2015 Faktúra - prekladateľské služby F/2014/67 2 208,00 € Entrans s.r.o.
07.01.2015 Faktúra - nájomné za nebytové priestory F/2014/46 3 191,45 € Národná banka Slovenska
07.01.2015 Faktúra - občerstvenie - stretnutie vedenia Rady F/2014/53 20,16 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
07.01.2015 Faktúra - občerstvenie - tlačová konferencia RRZ F/2014/51 70,50 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
07.01.2015 Faktúra - ostatné služby F/2014/52 580,00 € TAXI Michal Žitňák
07.01.2015 Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón F/2014/55 346,80 € Orange Slovensko, a.s.
07.01.2015 Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok F/2014/54 298,80 € GLS WEB Design, s.r.o.