Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
30.04.2014 Faktúra - ostatné služby - noviny F/2014/118 74,00 € TREND Representative, s.r.o.
30.04.2014 Objednávka - Služby - konferenčná miestnosť O/2014/4 690,00 € Carlton Property, s. r. o.
31.03.2014 Objednávka - Služby - catering O/2014/3 153,52 € AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
31.03.2014 Objednávka - Služby - stravné lístky O/2014/2 3 830,00 € Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
10.03.2014 Partnerská zmluva k projektu 27130330031 a 27140130200 Z/2013/6 0,00 € Ministerstvo financií
28.02.2014 Objednávka - Služby - školenie - kurzy O/2014/1 1 750,00 € Humusoft, s.r.o.
11.02.2014 Súhrnná správa 4.štvrťrok 2013 0,00 €
20.12.2013 Objednávka - Služby - kancelársky papier O/2013/15 315,00 € OFFICE DEPOT s.r.o.
20.12.2013 Objednávka - Služby - licencie ESET O/2013/18 379,63 € AutoCont SK a.s.
20.12.2013 Objednávka - Služby - tonery O/2013/14 2 182,50 € CLEAN TONERY, s.r.o.
20.12.2013 Objednávka - Služby - výpočtová technika O/2013/17 1 378,00 € iStyle s.r.o.
12.11.2013 Súhrnná správa 3.štvrťrok 2013 0,00 €
31.10.2013 Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov O/2013/13 50,40 € AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
16.10.2013 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Z/2013/04 11 113,00 € OGResearch, s.r.o.
30.09.2013 Faktúra - cestovné F/2013/57 140,00 € TAXI Michal Žitňák
30.09.2013 Faktúra - náklady na reprezentáciu F/2013/58 39,84 € Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby - konferencia F/2013/60 87,05 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby - preklad AJ F/2013/62 422,40 € GLS WEB Design, s.r.o.
30.09.2013 Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU F/2013/56 6,96 € Microsoft Ireland Operations
30.09.2013 Faktúra - záväzky z nájmu F/2013/59 3 191,45 € Národná banka Slovenska