Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
28.02.2013 Objednávka - Služby - tonery O/2013/4 885,00 € CLEAN TONERY, s.r.o.
28.02.2013 Objednávka - Služby - výpočtová technika O/2013/3 580,87 € PosAm, spol. s r.o.
28.02.2013 Objednávka - Služby - výpočtová technika O/2013/2 57,00 € AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
13.02.2013 Súhrnná správa 3.štvrťrok 2012 0,00 €
13.02.2013 Súhrnná správa 4.štvrťrok 2012 0,00 €
19.01.2013 Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365 F/2012/48 6,96 € Microsoft Ireland Operations
19.01.2013 Faktúra - spotrebný materiál - PNS F/2012/49 128,00 € Microsoft Ireland Operations
18.01.2013 Objednávka - periodiká - denná tlač O/2012/16 187,50 € ECOPRESS a.s.
18.01.2013 Objednávka - periodiká - denná tlač O/2012/13 165,00 € PETIT PRESS, a.s.
18.01.2013 Objednávka - periodiká - denná tlač O/2012/15 73,44 € TREND Representative, s.r.o.
18.01.2013 Objednávka - periodiká - denná tlač O/2012/14 209,82 € Slovenská pošta, a.s.
18.01.2013 Objednávka - softvéru Eviews O/2012/12 7 310,00 € Cosinus Computing b.v.
17.01.2013 Faktúra - Microsoft Office 365 - EU F/2012/47 6,96 € Microsoft Ireland Operations Limited
17.01.2013 Faktúra - MS Windows PRO 7 F/2012/46 521,59 € AutoCont SK a.s.
17.01.2013 Faktúra - nájomné za nebytové priestory F/2012/42 3 191,45 € Národná banka Slovenska
17.01.2013 Faktúra - občerstvenie konferencia F/2012/43 93,78 € Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby
17.01.2013 Faktúra - reklamné predmety F/2012/39 702,01 € Hauerland spol. s.r.o.
17.01.2013 Faktúra - reklamné predmety F/2012/41 683,70 € Hauerland spol. s.r.o.
17.01.2013 Faktúra - reklamné predmety F/2012/45 1 167,04 € Hauerland spol. s.r.o.
17.01.2013 Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok F/2012/44 111,60 € GLS WEB Design, s.r.o.