Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
16.01.2013 Faktúra - spotreba materiálu - telefóny F/2012/17 1,00 € Orange Slovensko, a.s.
16.01.2013 Faktúra - tonery do tlačiarní F/2012/32 2 195,88 € CLEAN TONERY, s.r.o.
16.01.2013 Faktúra - výpočtová technika F/2012/28 11 988,00 € DATALAN, a.s.
16.01.2013 Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky F/2012/33 22,98 € Národná banka Slovenska
16.01.2013 Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky F/2012/31 25,49 € Národná banka Slovenska
16.01.2013 Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky F/2012/19 33,00 € Národná banka Slovenska
15.01.2013 Faktúra - dlhodobý nehmotný majetok - software F/2012/08 39 990,00 € Humusoft s.r.o.
15.01.2013 Faktúra - dlhodobý nehmotný majetok - software F/2012/06 7 310,00 € Cosinus Computing b.v.
15.01.2013 Faktúra - doména NBS - ostatné služby F/2012/02 47,76 € Národná banka Slovenska
15.01.2013 Faktúra - firemná identita F/2012/03 800,00 € Martin Vasiľ - h 24
15.01.2013 Faktúra - nábor zamestnancov F/2012/01 312,00 € Profesia, spol.s.r.o.
15.01.2013 Faktúra - nákup softwaru F/2012/04 4 560,29 € StataCorp LP
15.01.2013 Faktúra - ostatné služby - nákup softwaru F/2012/10 14,40 € Inspekta Slovakia a.s.
15.01.2013 Faktúra - ostatné služby - nákup softwaru F/2012/07 900,63 € Inspekta Slovakia a.s.
15.01.2013 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2012/09 187,50 € ECOPRESS a.s.
15.01.2013 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2012/11 28,80 € Slovenská pošta, a.s.
15.01.2013 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2012/12 30,86 € Slovenská pošta, a.s.
15.01.2013 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2012/13 165,00 € PETIT PRESS, a.s.
15.01.2013 Faktúra - spotrebný materiál - kancelárske potreby F/2012/05 257,99 € METRO Cash&Carry s.r.o.
15.01.2013 Faktúra - stravné lístky F/2012/03 1 915,00 € Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby