Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
24.01.2020 Faktúra NosKin F/2020/15 18,48 € NosKin s. r. o.
22.01.2020 Faktúra Jana Černá F/2020/16 148,20 € Jana Černá
15.01.2020 Faktúra Entrans F/2020/14 480,00 € Entrans s.r.o.
15.01.2020 Faktúra NosKin F/2020/13 21,48 € NosKin s. r. o.
15.01.2020 Obedy počas rokovania so SARS O/2020/09 148,20 € Jana Černá
15.01.2020 Objednávka tovaru Lyreco O/2020/08 41,29 € Lyreco CE, SE
15.01.2020 Preprava osobným automobilom business triedy O/2020/10 216,00 € EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
14.01.2020 Kvalitatívna a kvantitatívna analýza zmienok O/2020/07 4 500,00 € Slovakia Online s.r.o.
13.01.2020 Faktúra Microsoft F/2020/11 30,60 € Microsoft Slovakia s.r.o.
13.01.2020 Faktúra Microsoft F/2020/10 497,60 € Microsoft Slovakia s.r.o.
13.01.2020 Giantree SB01 Trezor kovový do auta O/2020/06 49,90 € GDPR s. r. o.
10.01.2020 Faktúra Národnej banky Slovenska F/2020/12 25,79 € NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
09.01.2020 Faktúra NosKin F/2020/6 18,48 € NosKin s. r. o.
09.01.2020 Faktúra Slovak Telekom F/2020/5 731,08 € Slovak Telekom, a.s.
09.01.2020 Faktúra Up Slovensko F/2020/9 676,07 € Up Slovensko, s. r. o.
09.01.2020 preklad materiálu Hodnotenie RVS 2020_2022 ADDENDUM FINAL O/2020/05 408,00 € Entrans s.r.o.
08.01.2020 Faktúra Entrans F/2020/7 528,00 € Entrans s.r.o.
08.01.2020 Faktúra Jana Černá F/2020/3 498,32 € Jana Černá
08.01.2020 Faktúra Školboz - Melicher F/2020/4 561,60 € ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
08.01.2020 Objednávka stravných lístkov do jedálne Národnej banky Slovenska O/2020/04 117,80 € Jana Černá