Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  


Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
08.01.2015 Faktúra - periodiká - denná tlač F/2014/60 712,00 € Financial Times LtD
08.01.2015 Faktúra - prekladateľské služby F/2014/67 2 208,00 € Entrans s.r.o.
07.01.2015 Faktúra - nájomné za nebytové priestory F/2014/46 3 191,45 € Národná banka Slovenska
07.01.2015 Faktúra - občerstvenie - stretnutie vedenia Rady F/2014/53 20,16 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
07.01.2015 Faktúra - občerstvenie - tlačová konferencia RRZ F/2014/51 70,50 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
07.01.2015 Faktúra - ostatné služby F/2014/52 580,00 € TAXI Michal Žitňák
07.01.2015 Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón F/2014/55 346,80 € Orange Slovensko, a.s.
07.01.2015 Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok F/2014/54 298,80 € GLS WEB Design, s.r.o.
07.01.2015 Faktúra - školné letnej školy F/2014/50 1 035,00 € Barcelona Graduate School of Economics
07.01.2015 Faktúra - školné letnej školy F/2014/49 1 035,00 € Barcelona Graduate School of Economics
07.01.2015 Faktúra - školné letnej školy F/2014/48 585,00 € Barcelona Graduate School of Economics
07.01.2015 Faktúra - školné letnej školy F/2014/47 1 035,00 € Barcelona Graduate School of Economics
02.01.2015 Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS F/2014/18 39,92 € Národná banka Slovenska
02.01.2015 Faktúra - dlhodobý nehmotný majetok - software F/2014/19 1 750,00 € Humusoft s.r.o.
02.01.2015 Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán F/2014/39 2,90 € Microsoft Ireland Operations Limited
02.01.2015 Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán F/2014/22 10,64 € Microsoft Ireland Operations Limited
02.01.2015 Faktúra - Microsoft Office365 Enterprise E3 F/2014/38 257,60 € Microsoft Ireland Operations Limited
02.01.2015 Faktúra - Microsoft Office365 Enterprise E3 F/2014/21 257,60 € Microsoft Ireland Operations Limited
02.01.2015 Faktúra - nájomné za nebytové priestory F/2014/36 3 191,45 € Národná banka Slovenska
02.01.2015 Faktúra - nájomné za nebytové priestory F/2014/23 3 191,45 € Národná banka Slovenska