Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - poskytnutie informácií ohľadom stabilizačných mechanizmov
Číslo požiadavky: 02/2017
Popis:

Zadávateľ: doc.Ing.Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NRSR
Adresa zadávateľa:
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 26.07.2017
Termín dodania: 22.08.2017
Prílohy


naspäť na zoznam..