Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Pripomienky RRZ v rámci MPK k poslaneckému návrhu na zmenu ústavy, ktorým sa stanovuje najvyššia hranica dôchodkového veku 64 rokov
Číslo požiadavky: 06/2018
Popis:

Zadávateľ: RRZ
Adresa zadávateľa:
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 10.10.2018
Termín dodania: 10.10.2018
Prílohy


naspäť na zoznam..