Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Kvantifikácia vplyvu zmien v dôchodkovom systéme navrhovaných politickým hnutím OĽANO
Číslo požiadavky: 07/2018
Popis:

Zadávateľ: Poslanecký klub hnutia OĽANO
Adresa zadávateľa:
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 06.11.2018
Termín dodania: 15.02.2019
Prílohy


naspäť na zoznam..