Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Kvantifikácia vplyvu zmien v II. pilieri na deficit a dlh verejnej správy
Číslo požiadavky: 01/2015
Popis:

Zadávateľ: Poslanecký klub strany OĽaNO a nezaradení poslanci NRSR Eugen Jurzyca, Jana Kiššová
Adresa zadávateľa: Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 02.10.2015
Termín dodania: 05.11.2015
Prílohy


naspäť na zoznam..