Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z.
Číslo požiadavky: 01/2012
Popis: Stanovisko k schválenému zákonu č. 252/2012 Z.z.

Zadávateľ: Poslanecký klub strany SDKÚ-DS
Adresa zadávateľa:
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 13.09.2012
Termín dodania: 05.12.2012
Prílohy


naspäť na zoznam..