Stanoviská, podklady

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého klubu vypracovať stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti lepšie vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaných opatrení. V rámci stanoviska RRZ vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé vplyvy opatrení nielen na rozpočet verejnej správy, ale aj na ekonomický rast a na disponibilné domácnosti.

Informácia pre poslanecké kluby:
Žiadosť o vypracovanie stanoviska k legislatívnemu návrhu je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu
sídla RRZ. Žiadosť môže byť pre urýchlenie zaslaná vopred aj elektronicky na email sekretariat@rrz.sk.

 Detail požiadavky
Názov požiadavky: Dôvody nárastu dlhu SR nad hranicu 50 percent HDP
Číslo požiadavky: 01/2013
Popis:

Zadávateľ: Národná rada Slovenskej republiky
Adresa zadávateľa: Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
IČO zadávateľa:
Dátumy
Dátum prijatia: 01.07.2013
Termín dodania: 04.07.2013
Prílohy


naspäť na zoznam..