Kvantifikácia poslaneckého návrhu na zníženie DPH na potraviny
Dve nové kvantifikácie poslaneckých návrhov
Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
Pripravili sme pre Vás kvantifikáciu ďalšieho poslaneckého návrhu, ktorý bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom návrhu je zníženie sadzby DPH na potraviny na 10 %. <p>Ďalej...</p> Pripravili sme pre Vás dve kvantifikácie poslaneckých návrhov, ktoré boli doručené do Národnej rady Slovenskej republiky. Prvá hodnotí zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Druhá... <p>Ďalej...</p> Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2019 bude potrebné prijať dodatočné konsolidačné opatrenia. Po zohľadnení identifikovaných rizík a bez prijatia dodatočných opatrení by deficit v roku 2019 mohol dosiahnuť 0, 7... <p>Ďalej...</p>

Strop dôchodkového veku 64 rokov
Pozrite si videá členov RRZ a reakcie na argumenty k danej téme.


Blog Viac