Aktualizácia hodnotenia rozpočtu na roky 2021 až 2023
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019 - december 2020
Stanovisko RRZ k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme
V porovnaní s návrhom vlády sa rozpočet schválený parlamentom zmenil len minimálne, vrátane predpokladaných úrovní rozpočtového salda v jednotlivých rokoch. <p>Ďalej...</p> Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo do roku 2019 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0, 5 % HDP. Tento cieľ však nebol podľa RRZ, ani MF SR v roku 2019 splnený, vláda sa od neho výrazne odchýlila. Štrukturálny... <p>Ďalej...</p> Stanovisko RRZ k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme <p>Ďalej...</p>

Verejným financiám chýba dlhodobý ozdravný plán aj ústavne ukotvená udržateľná dôchodková reforma

Pozrite si záznam 
tlačovej konferencie RRZ k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.