Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
Pravidlo o vyrovnanom rozpočte
Výskumná štúdia 3/2019
RRZ pripravila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 v nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte v parlamente. <p>Ďalej...</p> Korekčný mechanizmus predpokladá rýchlejší rast výdavkov ako stanovuje výdavkové pravidlo. Strednodobý cieľ v roku 2020 preto nemusí byť dosiahnutý udržateľným spôsobom. <p>Ďalej...</p> V novej štúdii s názvom “Employment Effects of Income Tax Reforms: Lessons from Slovakia ” skúmame vplyv reforiem daňovo-odvodového systému na zamestnanosť. Vplyv na zamestnanosť je nízky aj v prípade simulovaných reforiem, ktoré zásadne menia motiváciu... <p>Ďalej...</p>

Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila druhý rok po sebe
Pozrite si záznam tlačovej konferencie členov RRZ k správe o dlhodobej udržateľnosti.


Blog Viac