Kto sme?

 
Ivan Šramko

Ivan Šramko

predseda Rady 

Ing. Ivan Šramko sa narodil 3. 9. 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na Fakulte riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 1981 až 1990 v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti AVEX, vo vedúcich funkciách finančných útvarov. V rokoch 1990 až 1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s., (banková poradenská spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú skupinu, ktorá vo VÚB, a.s., zakladala spoločnú banku VÚB – Credit Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom Istrobanky, a. s., a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej predstavenstva. V rokoch 1998 až 2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s., Bratislava a v rokoch 2000 – 2002 členom jej predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady Asociácie bánk Slovenskej republiky. Od 11. 1. 2002 do 31. 12. 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska a dňa 1. 1. 2005 bol vymenovaný do funkcie guvernéra NBS. Po ukončení pôsobenia v NBS v roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri OECD. V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Začiatok funkčného obdobia: 27. jún 2012 (schválené NRSR dňa 27. júna 2012 na návrh skupiny poslancov; nový predseda bude nominovaný vládou SR)
Koniec funkčného obdobia: 26. jún 2019 (7 rokov bez možnosti obnovenia)

Anetta Čaplánová

Anetta Čaplánová

členka rady

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1989, počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991-1993 absolvovala na Univerzite Komenského postgraduálne štúdium anglického jazyka. V roku 1995 ukončila doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od tohto obdobia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka. Počas doktorandského štúdia absolvovala dlhodobejšie študijné pobyty na univerzitách v Tilburgu a v Antverpách. V roku 2003 sa habilitovala za docentku v odbore Národné hospodárstvo, v roku 2012 bola prezidentom Slovenskej Republiky vymenovaná za profesorku v odbore Ekonomická teória. V rokoch 2009-2015 bola prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, najskôr pre manažovanie akademických projektov, potom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Trvalo spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami v zahraničí, na viacerých z nich absolvovala výskumné pobyty (napr. MMF, Medzinárodné centrum pre ekonomický výskum v Turíne, Univerzita Bath, Oklahomská štátna univerzita). Výsledkom tejto spolupráce sú mnohé práce vo výskumnej a pedagogickej oblasti. Je autorkou resp. spoluautorkou 175 publikovaných výstupov, z ktorých 48 bolo publikovaných v zahraničí. Na tieto výstupy je evidovaných 383 ohlasov, z toho 98 zo zahraničia. Vo výskumnej činnosti sa venuje najmä ekonómii verejného sektora, novej inštitucionálnej ekonómii a teórii verejnej voľby.

Začiatok funkčného obdobia: 3. júl 2015 (schválené NRSR dňa 2. júla 2015 na návrh guvernéra NBS Jozefa Makúcha)
Koniec funkčného obdobia: 2. júl 2022 (7 rokov bez možnosti obnovenia)
Juraj Kotian

Juraj Kotian

člen rady

Mgr. Juraj Kotian vyštudoval odbor Ekonomická a finančná matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999. Od roku 2000 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, najskôr ako analytik finančných trhov a neskôr ako vedúci oddelenia analýz trhov a hlavný ekonóm banky. V roku 2007 prešiel do Viedne do Erste Group Bank, materskej banky skupiny, kde pôsobí ako ekonóm a vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy. Kotian sa celý profesionálny život venoval makroekonomickým prognózam a prispieval k odbornej diskusii o ekonomickom smerovaní krajiny. V rokoch 2004-2007 bol členom výboru makroekonomických a daňových prognóz MF SR, v rokoch 2012-2017 bol predsedom Klubu ekonomických analytikov na Slovensku a v roku 2017 sa stal členom poradného orgánu Hodnota za peniaze. Kotian je absolventom Marshall Memorial Fellowship programu v USA a absolvoval aj niekoľko vzdelávacích modulov na IESE, University of Navarra v Barcelone a Ashrigde Business School vo Veľkej Británii. Je ženatý a má štyri deti.

Začiatok funkčného obdobia: 8. február 2018 (schválené NRSR dňa 7. februára 2018 na návrh prezidenta SR Andreja Kisku)
Koniec funkčného obdobia: 7. február 2025 (7 rokov bez možnosti obnovenia)