Ľudovít Ódor

Ľudovít Ódor člen rady

Mgr. Ľudovít Ódor je členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 až 2003 ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Potom pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií v rokoch 2010 až 2012. Od septembra 2015 je podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). Ódor je autorom mnohých publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Je ženatý a má dve deti.

Začiatok funkčného obdobia: 27. jún 2012 (schválené NRSR dňa 27. júna 2012 na návrh skupiny poslancov; nový člen bude nominovaný prezidentom SR)
Koniec funkčného obdobia: 26. jún 2017 (5 rokov bez možnosti obnovenia)