Rozpočet predpokladá nárast dlhu na 56% HDP

 

Dátum: 5.11.2012

Medzi domácimi fiškálnymi pravidlami má dôležité miesto ústavný limit dlhu verejnej správy. Pre roky 2013 až 2015 má hodnotu 60% z HDP. Návrh rozpočtu počíta s dlhom, ktorý je na celom horizonte nižší ako horný limit dlhu. Treba však zdôrazniť, že k limitu dlhu sa viažu aj sankčné pásma, ktoré začínajú už 10% z HDP pod limitom, t.j. od 50% z HDP. Sankcie štartujú symbolicky (písomné zdôvodnenie ministra financií vrátane návrhu opatrení) a končia s požiadavkou vyrovnaného rozpočtu a v krajnom prípade hlasovaním o dôvere vláde.
Keby sa naplnil načrtnutý scenár v rozpočte, tak v roku 2015 by malo dôjsť k viazaniu výdavkov v štátnom rozpočte vo výške 3% a návrh rozpočtu na rok 2016 by už nemal obsahovať nárast výdavkov (vrátane fondov sociálneho zabezpečenia).