Grafický sumár rozpočtu

Hlavným zdrojom príjmov subjektov verejnej správy sú príjmy z daní a poplatkov alebo transfery získané od iného subjektu verejnej správy, prípadne grantové prostriedky z rozpočtu EÚ.  Všetky tieto inštitúcie financujú rôzne oblasti ako sú napríklad zdravotníctvo, školstvo alebo výstavba ciest, pričom jednu oblasť môže financovať viacero subjektov. Ide teda o pomerne veľa zložitých vzťahov medzi verejnou správou - štátom na jednej strane, občanmi a firmami na strane druhej. 

Ak chcete získať základný prehľad o fungovaní rozpočtu, pozrite si náš sumár v atraktívnej grafickej podobe.