Dáta

Na tejto stránke zverejňujeme údajovú základňu k jednotlivým publikáciám vo formáte dostupnej pre širokú verejnosť (xls). Nájdete tu aj základné historické časové rady pre verejné financie a v budúcnosti plánujeme zverejniť aj niektoré zdrojové databázy.

Makroekonomický výbor a Výbor pre daňové prognózy

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z. z. za účelom zvýšenia transparentnosti v procese zostavovania rozpočtu verejnej správy posilňuje postavenie Výboru pre daňové prognózy a Výboru pre makroekonomické prognózy. Zároveň stanovuje presné termíny, kedy musí byť prognóza vypracovaná.

Transparentné verejné financie

Tu nájdete odkazy na mnohé užitočné databázy. V budúcnosti tu budú zverejnené aj niektoré zdrojové databázy (individuálne dáta).