Rozpočet pre ľudí

Dôchodkový vek

Parlament dňa 28. marca 2019 schválil zmenu ústavy, ktorou sa zavádza horná hranica (tzv. strop) dôchodkového veku na úrovni 64 rokov. Dôchodkový vek žien sa znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí. Pripravili sme pre vás videá členov RRZ a reakcie na argumenty, ktoré zaznievali v spoločenských diskusiách.

Infografiky

Ak chcete o verejných financiách vediet viac, pozrite si novú sekciu ‘Rozpočtu pre ľudí’ – Infografiky v jednoduchej a graficky atraktívnej forme.

Rozpočtový rámec pre ľudí

Vlády vyberajú dane od ľudí a firiem, aby mohli financovať svoje aktivity: prevádzku základných škôl, výstavbu diaľnic alebo napríklad platiť príspevky nezamestnaným. Samozrejme prirodzenou politickou motiváciou je vyberať čo najmenej daní (aby voliči neboli nespokojní) a poskytovať čo najviac verejných služieb. Bohužiaľ tak ako v osobnom rozpočte, ani vo verejných rozpočtoch nie je možné mať dlhodobo oveľa vyššie výdavky ako príjmy. Všetky podobné pokusy končia krízou, drastickými úspornými opatreniami alebo bankrotom krajiny. Aby sa predišlo podobným scenárom (a v menovej únii aj fenoménu čierneho pasažiera) krajiny si vytvárajú rozpočtové rámce, ktoré by mali nezodpovednému konaniu zabrániť včas.

Slovník fiškálnych výrazov

Na tejto stránke nájdete vysvetlené základné pojmy z oblasti verejných financií.