Rozpočet pre ľudí

Infografiky

Ak chcete o verejných financiách vediet viac, pozrite si novú sekciu ‘Rozpočtu pre ľudí’ – Infografiky v jednoduchej a graficky atraktívnej forme.

Grafický sumár rozpočtu

Hlavným zdrojom príjmov subjektov verejnej správy sú príjmy z daní a poplatkov alebo transfery získané od iného subjektu verejnej správy, prípadne grantové prostriedky z rozpočtu EÚ.  Všetky tieto inštitúcie financujú rôzne oblasti ako sú napríklad zdravotníctvo, školstvo alebo výstavba ciest, pričom jednu oblasť môže financovať viacero subjektov. Ide teda o pomerne veľa zložitých vzťahov medzi verejnou správou - štátom na jednej strane, občanmi a firmami na strane druhej. Ak chcete získať základný prehľad o fungovaní rozpočtu, pozrite si náš sumár v atraktívnej grafickej podobe.

Rozpočtový rámec pre ľudí

Vlády vyberajú dane od ľudí a firiem, aby mohli financovať svoje aktivity: prevádzku základných škôl, výstavbu diaľnic alebo napríklad platiť príspevky nezamestnaným. Samozrejme prirodzenou politickou motiváciou je vyberať čo najmenej daní (aby voliči neboli nespokojní) a poskytovať čo najviac verejných služieb. Bohužiaľ tak ako v osobnom rozpočte, ani vo verejných rozpočtoch nie je možné mať dlhodobo oveľa vyššie výdavky ako príjmy. Všetky podobné pokusy končia krízou, drastickými úspornými opatreniami alebo bankrotom krajiny. Aby sa predišlo podobným scenárom (a v menovej únii aj fenoménu čierneho pasažiera) krajiny si vytvárajú rozpočtové rámce, ktoré by mali nezodpovednému konaniu zabrániť včas.

Slovník fiškálnych výrazov

Na tejto stránke nájdete vysvetlené základné pojmy z oblasti verejných financií.