Blog

Komunikácia s verejnosťou je veľmi dôležitá pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Aby sme tému verejných financií viac priblížili občanom, rozhodli sme sa, že naše myšlienky a výstupy budeme prezentovať aj formou blogov. Veríme, že v budúcnosti sa na našej stránke objavia aj blogy renomovaných zahraničných expertov. (Nielen) pre mladšiu generáciu bude dostupná aj stránka na sociálnej sieti Facebook. 

Ján Tóth

Predseda RRZ

Juraj Kotian

Člen RRZ

Viktor Novysedlák

Výkonný riaditeľ Kancelárie RRZ

Ivan Šramko

Predchádzajúci predseda RRZ

Ľudovít Ódor

Predchádzajúci člen RRZ

Michal Horváth

Predchádzajúci člen RRZ