Linky

Fiškálne rady vo svete

Fiškálne rady fungujú v rôznej forme v mnohých krajinách sveta. Nie sú to inštitúcie jednoliateho charakteru. Líšia sa napríklad mandátom, kompetenciami, veľkosťou, analytickými kapacitami, alebo svojím postavením medzi ostatnými verejnými inštitúciami. Nižšie nájdete linky na niektoré z nich.

Základné dokumenty o radách

Na tejto stránke nájdete linky na odborné publikácie o fiškálnych radách, ich opodstatnenosti, potenciálnom prínose a skúsenostiach s nimi.

Rozpočtové linky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejňuje svoje nezávislé hodnotenia hospodárenia Slovenskej republiky v sekcii Publikácie a základné údaje v sekcii Dáta. Pokiaľ sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o rozpočte a hospodárskej politike, vrátane legislatívneho rámca EÚ,  na tejto stránke nájdete prehľad najdôležitejších odkazov na relevantné stránky a dokumenty.