Transparentné verejné financie

Tu nájdete odkazy na mnohé užitočné databázy. V budúcnosti tu budú zverejnené aj niektoré zdrojové databázy (individuálne dáta).

Eurostat (všeobecný link)
Eurostat Statistics
OECD Statistics (všeobecný link)
OECD Tax Database
IMF Data and Statistics