Diskusné štúdie

Diskusné štúdie sú dôležitým komunikačným nástorojom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Sú určené predovšetkým pre odbornú verejnosť a predstavujú popis metodologických postupov a predpokladov, ktoré rada používa pri plnení svojich zákonných úloh. Pripomienky k diskusným štúdiám sú vítané na adrese metodologia@rrz.sk.

Budgetary Traffic Lights

Diskusná štúdia 2/2018
Dátum zverejnenia: 13.12.2018

Expenditure imputation and microsimulation of VAT

Diskusná štúdia 1/2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018

Can Independent Fiscal Institutions Deliver Effective Oversight?

Diskusná štúdia 1/2017
Dátum zverejnenia: 05.01.2017

What should we include in the Fiscal Space Review?

Diskusná štúdia 5/2016
Dátum zverejnenia: 28.12.2016

Improving the Validity of Microsimulation Results: Lessons from SVK

Diskusná štúdia 4/2016
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

Risk Premiums in Slovak Government Bonds

Diskusná štúdia 3/2016
Dátum zverejnenia: 27.06.2016

St(r)op míňaniu

Diskusná štúdia 2/2016
Dátum zverejnenia: 06.06.2016

Fiscal Policy Matters: A New DSGE Model for Slovakia

Diskusná štúdia 1/2016
Dátum zverejnenia: 27.04.2016

SIMTASK: A Microsimulation model of the Slovak Tax-Benefit System

Diskusná štúdia 3/2015
Dátum zverejnenia: 18.08.2015

Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií

Diskusná štúdia 2/2015
Dátum zverejnenia: 29.04.2015

Fiscal Policy Matters

Diskusná štúdia 1/2015
Dátum zverejnenia: 23.03.2015

Another Quiet Revolution?

Diskusná štúdia 5/2014
Dátum zverejnenia: 27.10.2014

A Microsimulation model of the Slovak Tax-Benefit System

Diskusná štúdia 4/2014 
Dátum zverejnenia: 04.06.2014
Aktualizované: 24.11.2014

The Good, the Bad and the Ugly

Diskusná štúdia 3/2014 
Dátum zverejnenia: 21.05.2014

Ako merať konsolidáciu vo verejných financiách

Diskusná štúdia 2/2014 
Dátum zverejnenia: 14.05.2014

Fiscal Risk Assessment at the CBR: A Conceptual Framework

Diskusná štúdia 1/2014 
Dátum zverejnenia: 15.04.2014

Ako vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií ?

Diskusná štúdia 1/2012
Dátum zverejnenia: 05.11.2012