Fiškálne rady vo svete

Fiškálne rady fungujú v rôznej forme v mnohých krajinách sveta. Nie sú to inštitúcie jednoliateho charakteru. Líšia sa napríklad mandátom, kompetenciami, veľkosťou, analytickými kapacitami, alebo svojím postavením medzi ostatnými verejnými inštitúciami. Nižšie nájdete linky na niektoré z nich.

Často citované publikácie v oblasti fungovania fiškálnych rád nájdete v sekcii Základné dokumenty o radách.


Mapa fiškálnych rád prevzatá zo stránky OECD: