Working papers

Na tejto stránke postupne zverejňujeme výsledky širšej analytickej činnosti vykonávanej na pôde Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, či už internými alebo externými spolupracovníkmi. Dokumenty sú analytického charakteru a určené predovšetkým pre odbornú verejnosť. V úvode každého dokumentu bude zrozumiteľné zhrnutie hlavnej myšlienky pre širokú verejnosť.

Výskumné štúdie zverejnené na stránkach Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie nutne vyjadrujú názory rady alebo jednotlivých členov rady. Neobsahujú tiež popis postupov, na základe ktorých sa tvoria podklady pre rozhodovanie rady. Analytické podklady využívané v procese rozhodovania rady nájdete v sekcii diskusných štúdií.

Fiscal Adjustment in Slovakia

Working Paper No. 1/2015

The “True” Deficit

Working Paper No. 3/2014

Finding Yeti

Working Paper No. 2/2014

To Work or Not to Work?

Working Paper No. 1/2014