Rozpočtové linky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejňuje svoje nezávislé hodnotenia hospodárenia Slovenskej republiky v sekcii Publikácie a základné údaje v sekcii Dáta. Pokiaľ sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o rozpočte a hospodárskej politike, vrátane legislatívneho rámca EÚ,  na tejto stránke nájdete prehľad najdôležitejších odkazov na relevantné stránky a dokumenty.
 
Rozpočet
 
Rozpočet verejnej správy
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu
Správa o vývoji verejných financií
Dlh verejnej správy
Štátny záverečný účet  
Legislatívny rámec rozpočtu v SR
 
Strategické materiály v oblasti hospodárskej politiky
 
Program stability
Národný program reforiem
Stratégia riadenia štát. dlhu
 
Ekonomické štatistiky
 
Makroekonomické indikátory - IFP MFSR
Makroekonomické štatistiky - ŠÚSR
Fiškálne indikátory - IFP MFSR
Daňové indikátory - IFP MFSR
Dane a odvody - IFP MFSR
Daňová legislatíva - IFP MFSR
 
 
Koordinácia rozpočtových politík v rámci Európskej únie
 
Pakt stability a rastu (Stability and Growth Pact)
Macroeconomic Imbalance Procedure
 
Dlhodbá udržateľnosť verejných financií
 
EÚ - Ageing and welfare state policies