Dlh prekročil prvú ústavnú hranicu

 
                                                 * Východiská Rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2016 predložené vláde

Hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 2012 37,2 miliardy eur, teda 52,1% HDP, zverejnil Eurostat. Zadlženie SR tak prekročilo prvú hranicu definovanú ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Tá vyžaduje, aby minister financií vzniknutú situáciu vysvetlil v parlamente a navrhol opatrenia na zníženie dlhu. Do centra fiškálnej politiky sa tak okrem každoročného deficitu dostáva aj výška dlhu (viac v blogu Ivana Šramka, predsedu RRZ).