Najviac zadlžené obce v roku 2012

 
Zdroj: MF SR, RRZ
 
Tabuľka 5 Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti obsahuje rebríček desiatich najvyšších hodnôt dlhu a potenciálnej pokuty obce voči jej príjmom. Tieto pokuty vyplývajú z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého článok 6 odseky 3 a 4 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015. Tabuľka teda uvádza zatiaľ len potenciálnu výšku pokuty pre obce, ak by svoje zadlženie neznížili. V pravej časti tabuľky sú uvedené obce, ktorým hrozia najvyššie pokuty v nominálnom vyjadrení. Tabuľka so všetkými obcami prekračujúcimi dlhový strop 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka sa nachádza v dátovej prílohe k Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti (Tabuľka 6).