Ministerstvo financií SR vyhlásilo výberové konanie na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ďakuje všetkým kvalifikovaným uchádzačkam a uchádzačom, ktorí sa prihlásili do výberu na funkciu predsedníčky/predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).