Udalosti

 

Konferencie a semináre

Rada a pracovníci jej kancelárie sa pravidelne zapájajú do verejnej diskusie doma i v zahraničí aj prostredníctvom odborných seminárov a konferencií. Vybrané prezentácie zverejňujeme na tejto stránke.

MaFiA - semináre

RRZ má ambíciu zapájať sa aj do medzinárodnej odbornej diskusie v oblasti makroekonomických a fiškálnych analýz. Pravidelne preto usporadúva semináre so zahraničnými výskumníkmi pôsobiacimi či už v akademickej sfére alebo v medzinárodných organizáciách. Ich cieľom je aj zabezpečiť kontakt pre odborníkov pôsobiacich v RRZ, iných verejných inštitúciách a na univerzitách na Slovensku s aktuálnym dianím a skúsenými expertmi vo svete výskumu.

Prezentácie a vystúpenia

Verejné vystúpenia a prezentácie predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.