Konferencie a semináre

Rada a pracovníci jej kancelárie sa pravidelne zapájajú do verejnej diskusie doma i v zahraničí aj prostredníctvom odborných seminárov a konferencií. Vybrané prezentácie zverejňujeme na tejto stránke.