Prezentácie a vystúpenia

Verejné vystúpenia a prezentácie predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?

Seminár organizovaný INEKO a Zastúpenia Európskej komisie v SR.

TREND Business Afternoon - Aká bude budúcnosť dlhovej brzdy?

 TREND konferencia o dlhovej brzde, jej cieľoch a skúsenostiach s jej fungovaním po piatich rokoch a diskusia o návrhoch na jej úpravu.

Hospodárenie rozpočtu v roku 2014

 Grafický sumár hospodárenia rozpočtu verejnej správy v roku 2014

Aké sú riziká fiškálnych pravidiel?

OECD workshop o rizikách fiškálnych pravidiel, 21. marca 2014.

Kedy skončí dlhová kríza?

Management pohľadávok 2012, 6. - 7. novembra 2012, Bratislava

Úloha a možnosti rady v časoch dlhovej krízy

10. ročník konferencie SAF Finančné riadenie podnikov 23. a 24. októbra 2012

Základný rámec fungovania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Základná prezentácia o úlohách RRZ v rámci celkového fiškálneho rámca na Slovensku.  (Október 2012)