Základný rámec fungovania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Základná prezentácia o úlohách Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci celkového fiškálneho rámca na Slovensku.  (Október 2012)

Stiahnite si