Kedy skončí dlhová kríza?

Management pohľadávok 2012, 6. - 7. novembra 2012, Bratislava, prezentoval Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Stiahnite si