MaFiA semináre

RRZ má ambíciu zapájať sa aj do medzinárodnej odbornej diskusie v oblasti makroekonomických a fiškálnych analýz. Pravidelne preto usporadúva semináre so zahraničnými výskumníkmi pôsobiacimi či už v akademickej sfére alebo v medzinárodných organizáciách. Ich cieľom je aj zabezpečiť kontakt pre odborníkov pôsobiacich v RRZ, iných verejných inštitúciách a na univerzitách na Slovensku s aktuálnym dianím a skúsenými expertmi vo svete výskumu.

Kalendár seminárov MaFiA - Macroeconomic and Fiscal Affairs Seminar

          
Udalosti
Stiahnite si