Hospodárenie verejnej správy v roku 2013

Nasledujúca tabuľka obsahuje detailný popis najdôležitejších zmien výsledku hospodárenia verejnej správy v roku 2013 voči schválenému rozpočtu. Viac sa dočítate v komentári Hospodárenie verejnej správy v roku 2013.