Druhé stretnutie panelu poradcov

Druhé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 3. októbra 2014 v Bratislave a preberali sa na ňom témy poslania fiškálnych rád v budúcnosti, posudzovanie fiškálnych rizík a ich komunikácia verejnosti, dlhodobá udržateľnosť verejných financií a modely DSGE.

Na fotke zľava: Viktor Novysedlák, Ivan Šramko, Ľudovít Ódor, Daniele Franco, Michal Horváth, George Kopits a Kevin Page. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.


Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe dole.

Stiahnite si