Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení vládou schváleného návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 avizovala aktualizáciu hodnotenia v nadväznosti na pripravované zmeny rozpočtu v parlamente.

Nad rámec vládou schváleného rozpočtu s predpokladaným deficitom na úrovni 1,98 % HDP v roku 2015 boli uskutočnené dva typy zmien, ktoré zvýšili deficit na úroveň 2,49 % HDP. Zmeny schválené v parlamente mali negatívny vplyv 0,7 % HDP vrátane rezervy na horší makroekonomický vývoj v sume 0,2 % HDP. Okrem toho k zhoršeniu deficitu prispelo najmä zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (0,2 % HDP), zvýšenie platov vo verejnej správe (0,1 % HDP) a navýšenie niektorých výdavkových titulov (0,1 % HDP). Ministerstvo financií aktualizovalo niektoré predpoklady o vývoji príjmov a výdavkov s celkovým pozitívnym vplyvom na úrovni 0,2 % HDP. Ide najmä o očakávané dodatočné úspory v samospráve, zapracovanie pozitívneho vplyvu na dane a odvody zo zvyšovania platov vo verejnej správe a presunutie mimoriadnej splátky od spoločnosti Cargo z roku 2014 do roku 2015.

RRZ negatívne vníma transparentnosť schvaľovania rozpočtu v parlamente. Napriek tomu, že ciele vlády sú definované na úrovni celej verejnej správy v metodike ESA2010 a návrh rozpočtu je zostavovaný na obdobie najbližších troch rokov, zmeny v parlamente sa sústredili len na hotovostný štátny rozpočet na najbližší rok. Znamená to, že bez dodatočných informácií nebolo možné vyhodnotiť vplyvy na roky 2015 až 2017 v metodike ESA2010. Keďže ani po schválení rozpočtu nebol dostupný úplný zoznam zapracovaných opatrení, RRZ si ho vyžiadala od ministerstva financií. Umožnilo to posúdiť vývoj v roku 2015, pričom vplyvy na ďalšie roky bolo potrebné odhadnúť. Ďalším negatívom rozpočtu bolo navýšenie daňových príjmov nad rámec prognózy schválenej Výborom pre daňové prognózy.Ak chcete získať základný prehľad o vládnom návrhu rozpočtu, pozrite si náš štruktúrovaný sumár v atraktívnej grafickej podobe.

Stiahnite si