Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Slovensku sa od vypuknutia krízy darí postupne znižovať deficit verejných financií, čo je potrebné na to, aby sa dlh dostal mimo sankčných pásiem zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Takýto vývoj je dôležitý aj z pohľadu starnutia populácie spojeného s dodatočnými nákladmi vo verejných financiách. Navyše, pre malú a otvorenú ekonomiku akou je Slovensko, by bolo veľmi nebezpečné ocitnúť sa v prípadnej ďalšej významnej recesii s vysokou počiatočnou hodnotou deficitu a dlhu. Preto Rada hodnotí pozitívne, že po roku 2014, kedy došlo k výraznému uvoľneniu fiškálnej politiky, vláda v roku 2015 opäť prezentuje svoj zámer zlepšovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Ak chcete získať základný prehľad o rozpočte, pozrite si náš štruktúrovaný sumár v atraktívnej grafickej podobe.
 
Rozpočet verejnej správy
Štruktúra výdavkov
Saldo rozpočtu VS
Konsolidačné opatrenia
Verejný dlh
Dlhová brzda