Rozpočet verejnej správy na roky 2015 až 2017

 
 
RRZ pozitívne hodnotí, že sa postupne darí znižovať deficit rozpočtu, bez opatrení vlády by deficit dosiahol úroveň až 4,0% HDP v roku 2015, najmä vďaka skončeniu jednorazových opatrení z roka 2014. Na druhej strane, nad rámec vládou schváleného rozpočtu s predpokladaným deficitom na úrovni 1,98 % HDP v roku 2015 boli v Národnej rade SR uskutočnené zmeny, ktoré zvýšili deficit na úroveň 2,49 % HDP. Zmeny schválené v parlamente mali negatívny vplyv 0,7 % HDP vrátane rezervy na horší makroekonomický vývoj v sume 0,2 % HDP. Stanovené ciele na ďalšie roky sú ambiciózne a na ich dosiahnutie bude potrebné každý rok prijať opatrenia v priemernej výške približne 1,1 % HDP (približne 1,0 mld. eur).

Vývoj štrukturálneho salda sa na rozdiel od roku 2014 znovu môže hodnotiť pozitívne, jeho hodnota by sa mala síce zlepšiť (o 1,1 % HDP na úroveň 2,4 % HDP), tento vývoj však len kompenzuje zhoršenie stavu v roku 2014. Na dosiahnutie strednodobého cieľa (0,4 % HDP v roku 2017) tak bude aj v nasledujúcich rokoch potrebné priemerné zlepšovanie o 1 % HDP.

Využívanie jednorazových opatrení na zlepšovanie salda RRZ dlhodobo nepovažuje za dobré riešenie, takže ich klesajúci podiel na konsolidačných opatreniach sa dá hodnotiť pozitívne. Oproti roku 2014 ich podiel klesne viac ako o polovicu.
Verejný dlh sa po rokoch nárastu postupne stabilizuje a vo vzťahu k dlhovej brzde ustáli v druhom sankčnom pásme. Od roku 2016 by sa mal postupne znižovať k úrovni 51% HDP. K tomu prispejú hlavne splatenie časti dlhu z voľných prostriedkov na účtoch štátu a zo zdrojov získaných privatizáciou. Bez žiadnych nových opatrení po roku 2014 by však verejný dlh na konci roka 2017 dosiahol úroveň 57,2 % HDP.

Ak chcete dozvedieť viac o rozpočte, pozrite si naše infografiky v jednoduchej grafickej forme.